معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی

نویسندگان

چکیده

مؤسسات آموزشی در سراسر دنیا اصول و معیارهایی را برای تضمین کیفیت درسها و برنامه‎های یادگیری الکترونیکی انتخاب می‎کنند.�شرکتها و صنایع مرتبط با محصولات یادگیری الکترونیکی نیز معیارهایی را انتخاب می کنند، اما تأکید آنها عمدتاً بر قابلیت استفاده مجدد اجزای محتواهای تولیدی و نیز قابلیت انتقال آنها بین محیطهای نرم افزاری مختلف است. از طرفی، بین این دو دیدگاه درخصوص بحث کیفیت تفاوتهای عمده‎ای وجود دارد، گرچه شباهتهایی نیز دارند.�از سوی دیگر، مؤسسات آموزشی،�سیاستگذاران و شرکتهای فعال در زمینه یادگیری الکترونیکی نیاز دارند که در ابتدا درک صحیحی از این مفاهیم داشته باشند و سپس، متناسب با اهداف و نیازها استانداردها و معیارهای لازم را در انتخاب، خرید، تولید یا به کارگیری محتواها و دوره‎های درسی الکترونیکی خود در نظر بگیرند.  در این مقاله ضمن بیان مفاهیم مربوط و تحلیل مختصر معیارها، راهبردها�و�استانداردهای مربوط به هریک از دیدگاهها بررسی و سپس، راهنمایی و اصول اولیه موردنیاز درتعیین مشخصه‎های تولیدات محتواهای الکترونیکی و چگونگی انتخاب آنها ارائه ‎شده ‎است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-content Criteria and Standards from E-learning Perspective

نویسنده [English]

  • A. A. Safavi

چکیده [English]

World’s educational institutions employ guidelines and criteria to ensure quality of delivered digital contents and e-learning programs. The e-learning industry also chooses criteria for the delivery of e-learning products, but their emphasis is on the usability and compatibility with various software.  Though there are some similarities between these views, there are also basic differences between the views.  On the other hand, all the institutions, companies, and policy makers involved in e-learning products and deliveries need to have a good understanding of these concepts. Then, they can choose proper criteria and standards in line with their objectives. In this paper, first, short descriptions of the concepts, criteria, and guidelines are expressed. Then basic guidelines and instructions to determine and choose the specifications of digital contents are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • E- learning
  • Digital Content
  • Standards and Criteria