فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

رتبه علمی: علمی - پژوهشی 

 دوره انتشار: فصلنامه 

 موضوع: علوم انسانی (گرایش آموزش عالی)

ISSN1021-5107

زبان: فارسی

شروع انتشار: 1372

 صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

 مدیر مسئول: دکتر رضا منیعی

 سردبیر: دکتر مقصود فراستخواه 

مدیر داخلی: فروزنده سعادتمند 

 محل انتشار: تهران 

ویراستار فارسی: فروزنده سعادتمند 

 پست الکترونیکی: journal@irphe.ac.ir

 تلفن: 02122010616

 فاکس: 02122050338 

 نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک 70،  کدپستی 1915673481 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.95.20.fa
برگشت به اصل مطلب