راهنمای نگارش چکیده تفصیلی

توجه:

چاپ مقاله در این فصلنامه منوط به داشتن چکیده تفصیلی انگلیسی است. نویسندگانی که مقاله آنها برای چاپ در فصلنامه پذیرفته شده است، لازم است چکیده تفصیلی به زبان انگلیسی تهیه و ارسال کنند. هدف فصلنامه از انتشار چکیده تفصیلی برای مقالات، ایجاد امکانی برای گسترش تعاملات بین‌المللی پژوهشگران ایرانی است. چکیده‌های تفصیلی برپایه ساختار مقاله اصلی و به شکلی کوتاه‌تر تنظیم می‌شوند که شامل بخش‌هایی چون چکیده و کلیدواژگان، مقدمه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و منابع است. به طور کلی، چکیده تفصیلی باید بتواند اصلی‌ترین محتویات و یافته‌های پژوهشی را به گونه ­ای شفاف و روان برای خواننده ارائه دهد. بنابراین، رعایت شیوه نگارش آکادمیک در این چکیده‌ها بسیار مهم است.

 

راهنمای نگارش چکیده تفصیلی

 

نمونه چکیده تفصیلی