[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
شناسنامه نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اصول اخلاقی نشریه::
سیاست منبع باز و دسترسی آزاد::
فرایند داوری مقالات::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
چشم انداز نشریه::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
پرتال نشریات علمی

مرکز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 
بانک اطلاعات نشریات کشور
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
نورمگز
Google Scholar
Linkedin
Academia
سامانه مشابهت یاب متون علمی
:: شیوه نگارش مقاله ::
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ
1. فقط ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎی ارسال شده ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ به نشانی http://journal.irphe.ir در مرحله بررسی قرار می ­گیرند.
2. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. مقالات مروری، مطالعه موردی، کاربردی و ترویجی خوب و مرتبط با موضوعات نشریه نیز در این فصلنامه چاپ می شود.
3
. مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.
4. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ­ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ یا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین مقاله همزمان ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
5. ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
6. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮفته نمی شود.
7. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
8. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ از نظر ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺮهای ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗأﻳﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ نیست.
9. فایل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
10. ﺣﺮﻭﻓﭽﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ باید ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻄﻮﺭ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Mitra با اندازه 12، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ با قلم Times New Roman باشد.
11. نگارش مقاله بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد.
12. ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻜﻞ، ﺟﺪﻭﻝ و ﺗﺼﻮﻳﺮ هستند، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ 25 ﺻﻔﺤﻪ (7000 ﻛﻠﻤﻪ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
13. ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 
سایر نکات:
1. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺍﻣﻀﺎﻱ تمام ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ­ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻪ از طریق پست الکترونیکی نشریه به نشانی journalirphe.ir  یا دورنگار به شماره 22050338 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
2. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻮﺳﻂ اعضای هیئت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ هیئت ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ می شوند ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. هیئت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ­(ﮔﺎﻥ) ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ دارند.
3. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ.
4. قالب انتشار فصلنامه به صورت چاپی- الکترونیکی است.

دفعات مشاهده: 35311 بار   |   دفعات چاپ: 2219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 358 بار   |   0 نظر
::
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 56 queries by YEKTAWEB 4540