[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
شناسنامه نشریه::
چشم انداز نشریه::
اصول اخلاقی نشریه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
پایگاه های نمایه کننده

۱. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

2. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

3. بانک اطلاعات نشریات کشور

:: شیوه نگارش مقاله ::
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ
1. فقط ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎی ارسال شده ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ به نشانی http://journal.irphe.ir در مرحله بررسی قرار می ­گیرند.
2. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. مقالات مروری، مطالعه موردی، کاربردی و ترویجی خوب و مرتبط با موضوعات نشریه نیز در این فصلنامه چاپ می شود.
3
. مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.
4. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﻣﺠﻠﻪ­ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ یا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین مقاله همزمان ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
5. ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ و ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
6. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺬﻳﺮفته نمی شود.
7. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ، ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
8. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ از نظر ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻈﺮهای ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗأﻳﻴﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ نیست.
9. فایل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺭﺷﻴﻮ ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
10. ﺣﺮﻭﻓﭽﻴﻨﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ­ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ باید ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻄﻮﺭ 1 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Mitra با اندازه 12، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻻﺗﻴﻦ با قلم Times New Roman باشد.
11. نگارش مقاله بر اساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گیرد.
12. ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻜﻞ، ﺟﺪﻭﻝ و ﺗﺼﻮﻳﺮ هستند، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻄﻊ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ 25 ﺻﻔﺤﻪ (7000 ﻛﻠﻤﻪ) ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
13. ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 
سایر نکات:
1. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﻮﺳﻂ اعضای هیئت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ هیئت ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ می شوند ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. هیئت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ، ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ­(ﮔﺎﻥ) ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ دارند.
2. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺣﺬﻑ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ.
3. قالب انتشار فصلنامه به صورت چاپی- الکترونیکی است.

دفعات مشاهده: 27245 بار   |   دفعات چاپ: 1764 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 358 بار   |   0 نظر
::
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 3991