دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 103، خرداد 1401 
اکوسیستم توسعه دانش بنیان و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی

صفحه 1-32

10.52547/irphe.1401.1.1

یعقوب انتظاری


شناسایی ابعاد و مؤلفه های ارتقای مشارکت دانشجویان در نظام مدیریت دانشگاهی ایران

صفحه 33-64

10.52547/irphe.1401.1.33

حمیده واعظی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری؛ کامران محمدخانی


آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی: توسعه سنجه و آزمون تجربی

صفحه 65-92

10.52547/irphe.1401.1.65

جم عزتی راد؛ کمال سخدری؛ مرتضی موسی خانی


بازشناسی مؤلفه‌های استراتژی تخصص گرایی هوشمند دانشگاه‌ها

صفحه 93-130

10.52547/irphe.1401.1.93

احمد کیخا


طراحی سیستم خبره برای کمک به انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

صفحه 131-157

10.52547/irphe.1401.1.131

آمنه خدیور؛ حمیراسادات خاتمی


تأثیر دانشگاه سبز بر سبک زندگی پایدار دانشجویان

صفحه 159-186

10.52547/irphe.1401.1.159

روح اله باقری مجد؛ سیدرضا بلاغت


الگوی جاری برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر تحلیل زمینه ای

صفحه 187-219

10.52547/irphe.1401.1.187

میثم غلام پور؛ غلامعلی احمدی؛ محمدرضا امام جمعه