دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 57، مهر 1389 
تحلیل عملکرد تخصیص بودجه به دانشگاههای دولتی

صفحه 1-21

یعقوب انتظاری


شیوه‌های مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه‌ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی

صفحه 23-44

فریدون شریفیان؛ سید مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ نعمت اله موسی پور


بررسی الگوی تعاملات آموزش عالی و دانشگاه با سایر نظامهای تولید و خدمات

صفحه 45-64

مقصود فراستخواه


بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی

صفحه 65-83

رضا حسین پور؛ حمیدرضا آراسته


تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری

صفحه 85-105

شهرزاد بارانی؛ کیومرث زرافشانی؛ سهراب دل انگیزان؛ سیده مریم حسینی لرگانی


بررسی علم سنجی مقالات منتشر شده محققان علوم پزشکی و علوم وابسته در مجلات پاکستانی و ایرانی در فاصله زمانی 2009-2004

صفحه 107-123

مجتبی پنجه پور


تحلیل عاملی مهارتهای حرفه‌ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

صفحه 125-141

احسان قلی فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی


مقاله پژوهشی

تحلیل عاملی مهارتهای حرفه ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده های کشاورزی ایران

10.22034/irphe.2010.706857

احسان قلی فر؛ سید یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی


بررسی علم سنجی مقالات منتشر شده محققین علوم پزشکی و علوم وابسته در ژورنال‎های پاکستانی و ایرانی در فاصله زمانی 2009-2004

10.22034/irphe.2010.706858

مجتبی پنجه پور


بررسی شیوه های مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی درسی دوره تحصیلات تکمیلی.

10.22034/irphe.2010.706862

فریدون شریفیان؛ سید مصطفی شریف؛ سید ابراهیم جعفری؛ نعمت اله موسی پور