دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1385 
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر بهبود فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

صفحه 1-16

علیرضا دربان آستانه؛ هوشنگ ایروانی؛ محمد مهدی فائزی‌پور؛ ابوالقاسم شریف‌زاده


بررسی رابطه سبک شناختی و سبک رهبری در میان رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

صفحه 17-36

نسرین نورشاهی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی


بررسی سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‎ریزی دروس معارف اسلامی

صفحه 37-55

محمدرضا مجیدی؛ ابوالقاسم فاتحی


مقایسه پیشرفت تحصیلی پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد فراگیر با پذیرفته شدگان همان مقطع از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور

صفحه 57-73

مهران فرج اللّهی؛ ایرج فیروزفر


ارزیابی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از دیدگاه کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه 75-91

جواد عباس پور؛ سعید رضایی شریف آبادی


مقایسه شیوه‎های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه

صفحه 93-108

مهرداد محرم زاده


مقدمه ای بر استاندارد سازی اجرای آزمونها : بررسی شرایط برگزاری آزمونهای سراسری ورود به دانشگاهها از راه سنجش رضایتمندی شرکت کنندگان

صفحه 109-120

کیانوش محمدی روزبهانی