:: سال 24، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 24 شماره 1 صفحات 71-90 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر جهتگیری و برنامه‌ریزی مسیر شغلی متنوع بر اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان آموزش عالی
دکتر رضا سپهوند1، زهرا سلگی2، فاطمه اکبری پشم3
1- دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان
2- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان ، zahrasolgi65@gmail.com
3- دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه لرستان
چکیده:   (915 مشاهده)
پژوهش حاضر که به­منظور تحلیل تأثیر جهتگیری و برنامه‌ریزی مسیر شغلی بر اشتغال‌پذیری دانشجویان دکتری دانشگاه لرستان انجام شد، از نظر هدف کاربردی و بر اساس نوع گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه لرستان با تعداد 400 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه­بندی شده 200 پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری بود، برای سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش استفاده شد که برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده‌ها نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن پرسشنامه‌ها و ساختار مکنون در سطح  شاخص­ها و سؤالات پژوهش بود. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهتگیری مسیر شغلی متنوع بر برنامه‌ریزی مسیر شغلی و همچنین تأثیر مثبت برنامه‌ریزی مسیر شغلی بر سرمایه‌های مسیر شغلی (انسانی، اجتماعی و روانشناختی) بود. علی­رغم تأیید تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی و روانشناختی بر اشتغال‌پذیری افراد، تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال‌پذیری تأیید نشد و در نهایت، سرمایه اجتماعی مهم‌ترین سرمایه مسیر ‌شغلی برای ارتقای اشتغال‌پذیری شناخته شد.
واژه‌های کلیدی: جهتگیری ‌مسیر شغلی ‌متنوع، سرمایه ‌انسانی، سرمایه ‌اجتماعی، سرمایه‌ روانشناختی، ‌اشتغال‌پذیری.
متن کامل [PDF 492 kb]   (256 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت آموزش عالی
دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۷/۱۱/۷


XML   English Abstract   Printسال 24، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها