:: سال 17، شماره 2 - ( تابستان 1390 ) ::
جلد 17 شماره 2 صفحات 37-58 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های لازم برای ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران
احسان قلی‌فر1، دکتر سید یوسف حجازی2، دکتر سید محمود حسینی3، عبدالمطلب رضایی4
1- کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ، Ehsan.gholifar@gmail.com
2- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران،
3- دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
4- دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
چکیده:   (10300 مشاهده)
توانمندسازی نیروی انسانی یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی افراد به منظور تحقق اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش توصیفی – پیمایشی، تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه‌های لازم برای توانمندسازی اعضای هیئت‌علمی بوده است. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1837 N=) تشکیل می‌دادند که از این میان تعداد 404 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوط تأیید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 تا 92/0). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8.8 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که فرهنگ سازمانی، مهارتهای حرفه‌ای و زمینه‌های سازمانی – مدیریتی اثر مثبت و معنا‌داری بر توانمندی اعضای هیئت‌علمی دارد.
واژه‌های کلیدی: توانمندسازی، فرهنگ سازمانی، مهارتهای حرفه ای، زمینه های سازمانی – مدیریتی، اعضای هیئت علمی.
متن کامل [PDF 287 kb]   (2228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۰/۹/۲۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۰/۹/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۴/۷/۲۱ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۷/۲۱


XML   English Abstract   Printسال 17، شماره 2 - ( تابستان 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها