[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي درباره نشريه آخرين شماره تمام شماره‌ها جستجو ثبت نام ارسال مقاله تماس با ما ::
:: سال 28، شماره 1 - ( بهار 1401 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 92-65 برگشت به فهرست نسخه ها
آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی: توسعه سنجه و آزمون تجربی
جم عزتی راد1، کمال سخدری2، مرتضی موسی خانی3
1- دکترای کارآفرینی کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران. ، jem.ezati@gmail.com
2- استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3- استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
چکیده:   (325 مشاهده)
با توجه به نقش دانشگاه‌ها در توسعه ملی و اهمیت تجاری‌سازی دانش بر اساس اکوسیستم کارآفرینی، هدف این پژوهش شناسایی عوامل آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی بود. روش پژوهش آمیخته کیفی و کمّی و جامعه هدف شامل مراکز منطقه 3 دانشگاه جامع علمی- کاربردی بود. در این پژوهش پس از کشف ابعاد فرعی و اصلی تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی، سنجه‌های تجاری‌سازی دانش دانشگاه جامع علمی- کاربردی ایجاد و سپس تأثیر هر یک از ابعاد با عملکرد تجاری‌سازی مراکز علمی- کاربردی بررسی شد. این تحقیق نشان داد که متغیرهای منابع انسانی با ضریب استاندارد بتای (530/0)، زیرساخت تولید دانش با ضریب استاندارد بتای (501/0)، تعاملات با ضریب استاندارد بتای (328/0)، زیرساخت تجاری‌سازی دانش با ضریب استاندارد بتای (292/0)، نفوذ استراتژیک با ضریب استاندارد بتای (243/0)، فرهنگ تجاری‌سازی دانش با ضریب استاندارد بتای (242/0) و قوانین و سیاست‌ها با ضریب استاندارد بتای (140/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی عملکرد تجاری‌سازی دانش مراکز دانشگاه علمی- کاربردی دارند.
 
واژه‌های کلیدی: تجاری‌سازی دانش، اکوسیستم کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، عوامل منطقه‌ای، ایران.
متن کامل [PDF 483 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش عالی و کارآفرینی
دریافت: 1399/8/20 | پذیرش: 1400/4/28 | انتشار: 1401/3/20 | انتشار الکترونیک: 1401/3/20
فهرست منابع
1. Andrew, O., Martyniuk, K., Harry, J., & Stone (2003). Critical success factors and barriers to technology transfer: Case studies and implications. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2 (3), 306-327. [DOI:10.1504/IJTTC.2003.003173]
2. Aranha, A., & Garcia (2014). Entrepreneurial university and the Brazilian system for the evaluation of higher education. International Business Research, 8 (7), 73-82. [DOI:10.5539/ibr.v7n8p73]
3. Arora, A., Belenzon, S., & Patacconi, A. (2018). The decline of science in corporate R&D. Strategic Management Journal, 39 (1), 3-32. [DOI:10.1002/smj.2693]
4. Baldini, N., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2006). Institutional changes andthe commercialization of academic knowledge: A study of Italian Universities' patenting activities between 1965 and 2002. Research Policy, 35 (4), 518-32. [DOI:10.1016/j.respol.2006.01.004]
5. Bercovitz, J., & Feldmann, M. (2006). Entpreprenerial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development. Journal of Technology Transfer, 31(1), 175-188. [DOI:10.1007/s10961-005-5029-z]
6. Bradley, R., Hayter, S., & Link, N. (2013). Models and methods of university technology. The Essence of Knowledge, 9(6), 571-650. [DOI:10.1561/0300000048]
7. Bramwell, A., & Wolfe, D.A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University ofWaterloo. Research Policy, 37(8), 1175-1187. [DOI:10.1016/j.respol.2008.04.016]
8. Breznitz, S.M., Oshea, R.P., & Allen, T.J. (2008). University commercialization strategies in the development of regional bioclusters. Journal of Product Innovation Management, 52(2), 129-142. [DOI:10.1111/j.1540-5885.2008.00290.x]
9. Brush, G. (2014). Exploring the concept of an entrepreneurship education ecosystem innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st century, advances in the study of entrepreneurship. Innovation & Economic Growth, 24(1), 25-39. [DOI:10.1108/S1048-473620140000024000]
10. Cooper, R.G. (1983). A process model for industrial new product development. Transactions on Engineering Management, 30 (1), 2-11. [DOI:10.1109/TEM.1983.6448637]
11. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29 (2), 109-123. [DOI:10.1016/S0048-7333(99)00055-4]
12. Etzkowitz, H. (2003). Research groups as 'quasi-firms': The invention of the entrepreneurial university. Research Policy, 32 (1), 109-121. [DOI:10.1016/S0048-7333(02)00009-4]
13. Jamil, F., Ismail, K., & Mahmood, M. (2015) A Review of commercialization tools: University incubators and technology parksInternational. Journal of Economics and Financial, 15(5), 223-228.
14. Farmani, F. (2013). Identification of effective factors on knowledge commercialization: A case study of Mashhad city universities. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 14 (7), 1072-1079.
15. Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. Minerva, 47(1), 93-114. [DOI:10.1007/s11024-009-9118-2]
16. Gomez, E., Urbano, D., & Guerrero, M. (2016). Antecedents and consequences of entrepreneurial universities: An eclectic model for emerging economies. International doctorate in entrepreneurship and management. Universitat autonoma de Barcelona.
17. Guerrero, M., & Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of Technology Transfer, 37(1), 43-74. [DOI:10.1007/s10961-010-9171-x]
18. Holm-Nielsen, L., Thorn, K., Brunner, J., & Balan, J. (2005). Regional and international challenges to higher education in Latin America. In Higher Education in Latin America. The International Dimension, H. de Wit et al. (eds.) Washington DC: The World Bank.
19. Hsu, D.W.L., Chishen, Y., Yuan, B., & Chou, C. (2015). Toward successful commercialization of university technology: Performance drivers of university technology transfer in Taiwan. Technological Forecasting & Social Change, 92(1), 25-39. [DOI:10.1016/j.techfore.2014.11.002]
20. Isenberg, D.J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
21. Ismail, N., Mohd Nor, M., & Sidek, S. (2015). A framework for a successful research products commercialisation: A case of Malaysian Academic Researchers, Elsevier Procedia. Social and Behavioral Sciences, 195, 283- 292. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.06.163]
22. Jarohnovich, N., & Avotins, C. (2013). The Changing role of the entrepreneurial university in developing countries: The case of Latvia. Journal of Higher Education Theory and Practice, 13 (2), 121-148.
23. Lach, S., & Shankerman, M. (2004). Incentives and inventions in universities. The Toyota Centre Suntory and Toyota International Centres, 2(1), 1-57.
24. Leisyte, L. (2011). University commercialization policies and their implementation in the Netherlands and the United States. Science and Public Policy, 38(6), 437-448. [DOI:10.3152/030234211X12960315267778]
25. Mets, T., Kelli, A., Barkalaja, A., & Raudsaar, M. (2014). Towards the entrepreneurial college model: Estonian and German examole of creative industries. Organizational Management: Systemic Research, ISSN 1392-1142 (Print), ISSN 2335-8750 (Online), 89-105. [DOI:10.7220/MOSR.1392.1142.2014.69.6]
26. O'Shea, R.P., Allen, T.J., Morse, K.P., O'Gorman, C., & Roche, F. (2007). Delineating the anatomy of an entrepreneurial university. R & D Management, 37(1), 1-16. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2007.00454.x]
27. Perkmann, M., King, Z., & Pavelin, S. (2011). Engaging excellence? Effects of faculty quality on university engagementv with industry. Research Policy, 40(4), 539-552. [DOI:10.1016/j.respol.2011.01.007]
28. Rasmussan, E., & Moen, O. (2006). Initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, 26(4), 518-533. [DOI:10.1016/j.technovation.2004.11.005]
29. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791. [DOI:10.1093/icc/dtm023]
30. Graham, R. (2014). Creating university-based entrepreneurial ecosystems: Evidence from emerging world leaders. Retreived from http://www.rhgraham.org/.
31. Savetpanuvong, P.H., & Pankasem, P. (2014). Entrepreneurial University model: Atheoretical perspectives on strategy, entrepreneurship, and innovation. IEEE XPLORE, 242-247. [DOI:10.1109/ICMIT.2014.6942432]
32. Shea, R.P., Allen, T., Chevalier, A., & Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of U.S. universities. Research Policy, (34), 994-1009. [DOI:10.1016/j.respol.2005.05.011]
33. Thorn, K., & Soo, M. (2006). Latin American Universities and the third mission: World Bank policy research working paper 4002. [DOI:10.1596/1813-9450-4002]
34. Wolfe, D.A. (2005). The role of universities in regional development and cluster formation. Creating Knowledge, Strengthening Nations. The Changing Role of Higher Education, Toronto, 167-194. [DOI:10.3138/9781442673564-013]
35. Wong, P., Ho, Y. P., & Singh, A. (2007). Towards an entrepreneurial university, model to support knowledge-based economic development: The case of the National University of Singapore. World Development, 35(6), 941-958. [DOI:10.1016/j.worlddev.2006.05.007]
36. Yang, P.Y., & Chang, Y.C. (2010). Academic research commercialization and knowledge production and diffusion: The moderating effects of entrepreneurial commitment. Scientometrics, 83(2), 403-421. [DOI:10.1007/s11192-009-0075-1]
37. Fozuni, Z., & Zamani, G. (1393). Optimization system of commercialization of ideas and achievements of academic research. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1 (1), 265-292 [in Persian].
38. Delangizan, S., & Mohammadnejad, N. (2006). Structure, infrastructure and requirements for technology development in Iran. 9th National Congress of Government [in Persian].
39. Ezzatirad, J., Sakhdari, K., & Musakhani, M. (2018). Knowledge commercialization studies with entrepreneurial ecosystem approach. Iranian Journal of Higher Education, 2 (9), 135-165 [in Persian].
40. Kazemi, A. (2017). University, from ladder to canopy. Cultural and
41. Social Studies Institute [in Persian].
42. Nouri Khanivardi, M., Razavi, S., Tabesh, S., & Dosti Pash, M., (2020). Commercialization of academic research in the field of sports. Iranian Higher Education Quarterly, 4 (139), 96-132 [in Persian].
43. Rajabian Gharib, F., Mohammadzada, S., Sharif Sharifzada, M., & Pardakhtchi, M.H. (2020). Developing a model for the connection between the university and the community based on the social responsibility approach in Higher education in agriculture. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 4 (26), 85-111 [in Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ezzati Rad J, Sakhdari K, Musakhani M. Organizational readiness for commercialization of academic knowledge based on entrepreneurial ecosystem: development of criteria and experimental test (University of Applied Sciences and Technology case). IRPHE 2022; 28 (1) :65-92
URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4696-fa.html

عزتی راد جم، سخدری کمال، موسی خانی مرتضی. آمادگی سازمانی برای تجاری‌سازی دانش دانشگاهی بر اساس اکوسیستم کارآفرینی: توسعه سنجه و آزمون تجربی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 1401; 28 (1) :92-65

URL: http://journal.irphe.ac.ir/article-1-4696-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
سال 28، شماره 1 - ( بهار 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4540