ممیزی کیفیت مؤسسات‌ آموزش عالی در قالب مدل مدیریت‌کیفیت‌فراگیر با رویکرد فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 موسسه آموزش عالی امام جواد یزد

10.22034/irphe.2012.707103

چکیده

آموزش عالی به عنوان موتور محرکه پیشرفت جوامع امروزی، بخش اعظمی از تحقیقات سازمانی را به خود اختصاص داده است. اما مدل‌ها و روش‌های ممیزی کیفیت در این مؤسسات همواره محل بحث و اختلاف بوده است. در این مقاله با استفاده از رویکرد فازی و با بهره‌گیری از عبارات کلامی به عنوان مفاهیم نوین ممیزی، چارچوبی برای ارزیابی کیفیت مؤسسات آموزش عالی ارائه شده است. این چارچوب در دانشگاه یزد به عنوان نمونه پیاده‌سازی شده است. نتایج بررسی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی نشان داد که کیفیت آموزش در این دانشگاه نسبت به سایر ابعاد از وضعیت خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Higher Education Institutes Quality audits in format of modle Total Quality Manegement with Fuzzy Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed mohmmod zanjirchi 1
  • Ahmad hajimoradi 2

1 yazd university

2 imam javad yazd Higher Education Institute

چکیده [English]

Much of the organizational research is allocated to higher education institute which is the engine of the development of modern societies. But the models and quality audits in these institutes have always been a subject for dispute and debate. In this paper by using the Fuzzy approach and the utilization of linguistic variables as the modern audit concept, a frame work for evaluating quality in higher education institutes has been provided. This frame work has been implemented at Yazd University as an example. The results gained by using the Fuzzy Topsis show that the quality of education in this university is in a good condition as compared to the other dimensions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Manegement
  • Higher Education Institutes
  • Fuzzy Approach
  • and Fuzzy Topsis