نقش آموزش عالی در بهبود محیط کسب و کار: ایران و چند کشور منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22034/irphe.2017.707066

چکیده

سرمایه‌گذاری در آموزش عالی که به منزله تشکیل سرمایه انسانی است، بهره‌وری منابع تولید و کارایی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد که منجر به رشد اقتصادی می‌شود. وجود رشد پایدار در سطح کلان به منزله خلق فرصت‌های شغلی جدید و کاهش هزینه‌های مبادله است. در عمل کاهش در این هزینه‌ها به منزله افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و رشد فعالیت‌های مولد آن‌هاست که در نهایت محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشد. در نتیجه هر گونه تعامل بین دانشگاه و صنعت به منزله تعمیق نقش آموزش عالی در اقتصاد و از طریق آن کمک به بهبود فضای کسب و کار است. در این مطالعه، رابطه علی بین آموزش عالی و محیط کسب و کار در چارچوب یک الگوی تجربی برای ایران و چند کشور منتخب آسیایی (ایران، چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین، هند، سنگاپور، تایلند و ویتنام) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بدین منظور از رهیافت گرنجری در محیط داده‌های تابلویی رابطه علی بین آموزش عالی و شاخص‌های کسب و کار که توسط کارگروه اجرای کسب و کار بانک جهانی در دوره2012-2004 تهیه شده است، استفاده می‌شود. علاوه بر این، یک تحلیل رگرسیونی از اثرگذاری شاخص آموزش توام با سایر عوامل شامل تورم، درآمد سرانه و کارآفرینی صورت پذیرفته است. یافته‌های تجربی حاکی از اثر معنادار آموزش عالی بر بهبود محیط کسب و کار ایران و کشورهای منتخب است که دلالت بر تعمیق رابطه بین صنعت و دانشگاه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of High Education in Business Environment: Iran and Other Selected Countries

چکیده [English]

The Role of High Education in Business Environment: Iran and Other Selected Countries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment
  • Higher Education
  • Human Capital
  • Transaction Cost