پذیرش آموزش الکترونیکی در آموزش عالی: کاربرد نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات الکترونیکی (مورد مطالعه؛ دانشگاه تربیت‌مدرس تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

10.22034/irphe.2013.707016

چکیده

یکی از تحولات بنیادین آموزش در عصر اطلاعات، تغییر پارادایم از آموزش استاد‌محور به آموزش دانشجو‌محور است. در این راستا ابزارها و فناوری‌های متعدد آموزش الکترونیکی نیز با هدف تکمیل آموزش سنتی و ارتقا و بهبود سطح آموزش و یادگیری دانشحویان، در میان جوامع توسعه پیدا کرده است. در راستای این تغییر پارادایم، نیاز به بررسی پذیرش آموزش الکترونیکی توسط دانشجویان موسسات آموزش عالی بیشتر از پیش احساس می‌شود. بر این اساس و با توجه به ادبیات مربوط به نظریه جریان، مدل پذیرش فناوری و کیفیت خدمات، مدل مفهومی تحقیق در دانشگاه‌ تربیت‌مدرس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می-دهد که ویژگیهای فرد آموزش‌دهنده و مواد آموزشی از طریق سودمندی درک‌شده، و خوشایندی نیز بطور مستقیم، بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی اثر مثبت دارند. ضمن آنکه سودمندی درک‌شده از بین متغیرهای موجود، بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از آموزش الکترونیکی دارا می‌باشد. این در حالی است که طراحی محتوای آموزشی بر سهولت استفاده درک شده اثرگذار نبوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

E-learning Acceptance in Higher Education: Application of Flow Theory, Technology Acceptance Model & E-service quality A Study at Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • ali noori 1
  • seyed Hamid Khodadad Hoseiny 1
  • Mohammad Reza Zabihi 2

1 tarbiat modares university

2 Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran

چکیده [English]

One of the most signiï‌cant changes in the ï‌eld of education in this information age is the paradigm shift from teacher-centered to learner-centered education. E-learning tools and technologies have been used to supplement conventional courses in higher education institutions creating a “hybrid” e-learning module that aims to enhance the learning experiences of students. Along with this paradigm shift, understanding of students’ e-learning adoption behavior among students in higher education is urgently needed. Based on the extensive literature review on ï‌‚ow theory, service quality, and the Technology Acceptance Model, our study proposes a research model that was investigated.
The results of this survey indicate that instructor characteristics and teaching materials through perceived usefulness, and playfulness directly, positively relate to the intention to use e-learning. Among the variables under study, perceived usefulness is the greatest predictor of intention to use e-learning. However, design of learning content hasn’t effect on the perceived ease of use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Technology Acceptance
  • Service Quality
  • Higher Education