مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22034/irphe.2012.707010

چکیده

در جامعه دانش محور، آموزش عالی به مسئله ای راهبردی برای بقا و توسعه حاکمیت سرزمینی ملتها بدل شده است، به طوری که بدون آن امکان اداره مقتدرانه کشورها فراهم نمی آید و در حقیقت می توان ادعا نمود که دانشگاه ها بازتاب پیشرفت کشور و سرمایه انسانی آن محسوب می شوند. رشد اقتصادی نوین حاصل گسترش علم و دانش و استفاده نظام مند و نهادمند از دانش است که عمدتا حاصل تلاش مؤسسات آموزش عالی در کشورها است و منجر به توسعه مفهوم جدیدی با عنوان هوش سازمانی شده است که به معنای توانایی فکری یک سازمان به منظور حل مشکلات سازمانی و تاکید سازمان بر تلفیق انسان و توانایی های فنی در راستای حل مسائل سازمان است و دقیقا شامل مجموعه ای از داده ها، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی خواهد بود. این مطالعه با بهره گیری از پرسشنامه هفت بعدی آلبرشت درصدد سنجش ابعاد هوش سازمانی در دو دانشگاه معتبر کشور و مقایسه آنها با یکدیگر میباشد تا بدین ترتیب امکان الگوبرداری از ابعاد موفق در هر یک از دانشگاهها فراهم آید. نتایج این پژوهش که در بین اساتید و کارکنان دانشگاههای فردوسی مشهد و شهید بهشتی در طی یک دوره دو ماهه انجام گرفته است، نشان میدهد که در مجموع دانشگاه شهید بهشتی از وضعیت مناسب تری در هوش سازمانی برخوردار است اما در ابعاد کاربرد دانش و میل به تغییر، دانشگاه فردوسی مشهد وضعیت به مراتب بهتری را داراست. لازم به ذکر است برای دقیق تر شدن نتایج، ماتریس استراتژیک شاخصها نیز در هر یک از دانشگاهها ترسیم شده است تا بتواند راهنمای مناسبی برای دست اندرکاران فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of Organizational intelligence in high Education(case study)

نویسنده [English]

  • ناصر میرسپاسی

دانشگاه ازاد واحد تحقیقات

چکیده [English]

Introduce the basics of organizational intelligence in two iranian university
Illustrate typical problems using examples from our organization
Demonstrate how to address these problems and move toward a true organizational intelligence system.we present a comparative analysis of Organizational intelligence in high Education in two university:shahid beheshti& ferdousi university. An intelligent organization:
Collects data on its products and services
Creates storage systems to allow immediate and transparent access to the data
Creates reporting systems to analyze and interpret the data, and
Uses those reports to enhance decision-making.
Is important to analysis and reporting as data becomes more complex and integrated .
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational intelligence
  • knowledge management
  • high education