بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/irphe.2013.706983

چکیده

سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد و پتانسیل های موجود در جهت رشد و توسعه اقتصادی بوده که شناخت این پتانسیل ها در مناطق مختلف، در هدایت سیاست گذاری ها، منابع و همچنین رفع نابرابری ها نقش عمده ای خواهد داشت. لذا با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد اقتصادی، می تواند نقش قابل توجهی را در توسعه ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا ضمن مقایسه تطبیقی رشد و توسعه در استان های ایران، به بررسی و برآورد کمی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه ی استان ها بپردازیم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا اگر توسعه علمی در استان ها رخ دهد، توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت یا خیر؟ به منظور تعیین این رابطه، با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل پانل دیتا رابطه میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در استان های کشور - که طبق شاخص های وزارت صنایع و معادن، به سه دسته استان های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند - را طی دوره زمانی 87-1379 مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر این است که شاخص سرمایه انسانی (تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها) تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی هر سه گروه دارد. البته لازم به ذکر است که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های توسعه یافته بیشتر از دو گروه استان های دیگر بوده و بخشی از شکاف توسعه ای که میان 3 گروه وجود دارد را می توان بر اساس شکاف موجود در شاخص سرمایه انسانی آن ها توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of human capital on economic growth in Irans province

نویسنده [English]

  • mahdieh rezagholizadeh

tarbiat modares university

چکیده [English]

Investigation the Effect of human capital on economic growth in Iran's province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investigation the Effect of human capital on economic growth in Iran\'s province