نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 -

10.22034/irphe.2012.706979

چکیده

در این تحقیق تثاضا برای آموزش عالی دز ایران تا سال 1404یش بینی شده است . برای این منظور از دو روش کوهرت جمعیت و نرخ مشارکت در آموزش عالی استفاده شده است. تقاضا برای آموزش عالی یا تعداد داوطلبان کنکور برای دانشگاهای کشور به تفکیک جنس و مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد که متقاضیان آموزش عالی کشور در 14سال آیند در مقطع کارشناسی در حال کاهش است به گونه ای که در سال 1404 تعداد متقاضیان کتکور کارشناسی (مرد وزن )به حدود 600هزارر نفر یعنی نصف متقاضیان کنونی خواهد رسید . سیر نزولی متقاضیان کارشناسی ارشد از دو یا سه سال آینده شروع می شود و در سال 1404حدودا به همین میزانی خواهد بود که اکنون است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Forecasting Demand for Higher Education in 2025 Vision (Case Study in Iran)

نویسندگان [English]

  • saleh ghavidel 1
  • Housing Badi 2
  • Housin Razeghi 3

1 islamic azad university firozkoh branch

2 Islamic Azad University Garmsar Branch

3 -

چکیده [English]

  In this study, the demand for higher education is prediction during the 2011-2025 . We 've used two methods , the Cohort population and Participation Rates in Higher Education. Demand for higher education for the countries universities to separate sex , undergraduate and Masters have been predicted . The results indicate that higher education demand in the coming 14 years in undergraduate will be decreasing . So that in 2025 the number of undergraduate demand ( male and female ) to be reached about 600 thousand people , that will be a half now . Master demand from 2012 or 2013 will be reduced in the year 2025 will be approximately the same amount that is now .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Demand
  • Iran
  • Cohort Population