واکاوی تجارب زیسته دانشجویان دکتری پیرامون مسئولیت‌های استاد راهنما به عنوان ارشادکننده پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/irphe.2019.706957

چکیده

هدف از پژوهش کیفی حاضر که با روش پدیدارشناسی انجام شده است کاوش ادراکات و تجارب دانشجویان دکتری از مسئولیت­های استاد راهنما در نقش ارشادکننده پژوهشی بود. به منظور گرد­آوری اطلاعات پژوهش، مصاحبه­ های نیمه ­ساختمند با 21 دانشجوی دکتری که به صورت هدفمند و با روش معیارمحور و استراتژی حداکثر تنوع انتخاب شدند انجام گرفت. تحلیل مصاحبه­ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین انجام شد و 38 مضمون پایه استخراج شد و در قالب 7 مضمون سازمان­ دهنده طبقه­ بندی گردید. واکاوی ادراکات و تجارب دانشجویان دکتری حاکی از آن بود که ایفای نقش ارشادکننده پژوهشی توسط استاد راهنما مستلزم انجام مسئولیت­های ارشادکننده پژوهشی در قالب 7 مؤلفه (مضمون سازمان­ دهنده) حمایت پژوهشی، راهنمایی علمی ـ پژوهشی، مداخلات توسعه ای، حمایت حرفه ­ای، حمایت ارتباطی، حمایت روان­شناختی و حمایت شخصی است. یایافته ­های پژوهش حاضر می­ تواند مقدمه­ ای برای توجه و شناخت بیشتر نسبت به مسئولیت­های ارشادگری پژوهشیِ اساتید راهنمای دانشجویان دکتری و بهسازی وضعیت موجود باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring PhD. Students`lived experiences on responsibilities of the supervisor as research mentor

نویسندگان [English]

  • Nayyereh Hosseini
  • Ghasem Salimi

Shiraz university

چکیده [English]

The purpose of the present qualitative research, which was conducted by phenomenological method, was to explore the perceptions and experiences of the doctoral students on supervisors' responsibilities in the role of research mentors. Semi-structured interviews were conducted with twenty-one doctoral students who were selected by using purposive sampling with maximum variation and the content analysis was used to analyze the data. Using the content analysis method revealed 38 basic themes and classified into 7 organizing themes. An analysis of doctoral students' perceptions and experiences indicated that the role of a research mentor by a supervisor from the perspective of doctoral students entailed carrying out research encouraging responsibilities in the form of 7 organizing themes including the research support, scientific-research guidance, developmental interventions, professional support, communication support, psychological support and personal support. The findings of the present study can be a foreword to greater attention to and understanding of the research mentor responsibilities of doctoral students and the improvement of the current situation.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentoring
  • Research Mentoring
  • Research Mentor
  • Supervisor
  • PhD Student
  • Higher Education