رویکرد کارت امتیازی متوازن درارزیابی موقعیت راهبردی دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2009.706850

چکیده

ارزیابی موقعیت سازمان در محیط راهبردی صنعت همواره یکی از اولین و اساسی ترین بخش های برنامه ریزی راهبردی می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است تا آنجاکه یکی از مکاتب اصلی مدیریت راهبردی، مکتب موقعیت یابی می باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل های متفاوتی برای ارزیابی موقعیت راهبردی سازمان ها استفاده شده است که هر یک با رویکردی متفاوت به تحلیل محیط پرداخته اند. یکی از مدل های راهبردی بسیار توانا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می باشد که تمامی جنبه های یک سازمان را به طور متعادل بررسی می کند، لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی راهبردی، از آن جهت تحلیل موقعیت محیطی دانشکده های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. نتایج این پژوهش علاوه بر اینکه می تواند به طور کاربردی برای برنامه ریزی راهبردی دانشکده های مدیریت دانشگاه های ایران بکار گرفته شود، بلکه در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی نیز موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A BSC approach for universities strategic position evaluation

نویسندگان [English]

  • mahmou dehghan nayeri
  • Mohammadreaz Mehregan

Management Faculty Tehran university

چکیده [English]

Defining strategic position of the organizations within the industry environment is one of the basic and most important phases of strategic planning to which extent that one of the fundamental schools of strategic planning is the strategic positioning school. In today’s knowledge-based economy and dynamic environment, it is essential for universities as the centers of education, knowledge creation and knowledge worker evolvement. Till now, variant models with different approaches to strategic positioning are deployed in defining the strategic position within the various industries. Balanced Scorecard as one of the powerful models for strategic positioning, analyzes all aspects of the organization evenly. In this paper with the consideration of BSC strength in strategic evaluation, it is used for analyzing the environmental position of the Management Faculties of Tehran state. The results could be used in developing strategic plans for these faculties as well as development of BSC model in higher education industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Strategic position
  • Balanced