کلیدواژه‌ها = موفقیت تحصیلی
بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-16

نسرین ابراهیمی؛ زهرا صباغیان؛ محمود ابوالقاسمی


بررسی عوامل مؤثر بر قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

دوره 15، شماره 4، دی 1388، صفحه 19-34

ابراهیم خدایی


بررسی عوامل موثر در طول مدت تحصیل دانشجویان بورسیه ایرانی در بریتانیا

دوره 12، شماره 4، دی 1385، صفحه 107-124

علی اکبر حق دوست؛ علی پورخاندانی؛ فریده افضلان