کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
ارائه‌ی الگوی مفهومی دانشگاه نوآور مبتنی بر روش فرا ترکیب(با تاکید بر تفاوت کارآفرینی و نوآوری)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

معصومه چم آسمانی؛ مقصود فراستخواه؛ سید محمد میرکمالی


اعتبارسنجی مدل کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/irphe.2023.2003549.1033

توحید شیرعلیپور؛ هدی السادات محسنی سهی؛ جعفر قهرمانی


طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی

دوره 26، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-46

فهیمه جباری؛ محمد عزیزی؛ محمدجواد صالحی؛ بهرام نوازنی


ارائه مدل ساختاری تبیین نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی بر مبنای ارزش‌های فرهنگی

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 131-151

امیر افضلی گروه؛ سید محمود حسینی؛ احمد رضوانفر


بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و میزان خلاقیت با قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 133-147

ابوالقاسم یعقوبی؛ اعظم میرزاصفی


بررسی تاثیر سبک های تفکر بر میزان خلاقیت و قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 23، شماره 2، تیر 1396

10.22034/irphe.2017.707073

اعظم میرزاصفی؛ ابوالقاسم یعقوبی


شناسایی جایگاه دانشگاه در آموزش و ارتقای قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بر اساس رویکرد غربالگری فازی

دوره 22، شماره 4، دی 1395، صفحه 43-67

مسلم باقری؛ مهرداد کیانی


عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردی از نظریه توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-93

محمد شنگلی نجف آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان نسبت به استخدام: کاربردی از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1393

10.22034/irphe.2015.707047

محمد شنگلی نجف‌آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی‌پور؛ مسعود یزدان‌پناه


موانع محیطی گرایش دانشجویان و دانش آموختگان به کارآفرینی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 117-141

محمدتقی انصاری؛ بهمن فکور


تحلیل استراتژیهای خودرهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان

دوره 19، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 161-177

حمید رحیمی؛ راضیه آقابابایی


ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتهای کارآفرینی بر دانشجویان و فارغ التحصیلان استان مازندران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1391

10.22034/irphe.2012.706982

زهرا غلام پور؛ محسن کلیچ


ارزیابی دانشجویان از محیطهای کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 69-89

مهدی صادقی؛ عماد ملکی نیا


تبیین ویژگیهای عناصر چهارگانه برنامه درسی مقطع کارشناسی با تأکید بر پرورش مهارتهای کارآفرینی

دوره 15، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-18

رضا نوروززاده؛ مریم کوثری


بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 2، تیر 1385، صفحه 73-90

احسان بدری؛ محمد‌جواد لیاقت دار؛ محمدرضا عابدی؛ ابراهیم جعفری


اقتصاد دانش محور و حفظ تمامیت نهادی دانشگاه

دوره 10، شماره 3، مهر 1383، صفحه 163-193

حسن دانایی فرد


توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان

دوره 9، شماره 4، دی 1382، صفحه 159-177

جعفر هزار جریبی


بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1382، صفحه 157-213

مهرداد مدهوشی؛ غلامرضا بخشی