کلیدواژه‌ها = آموزش­ عالی
واکاوی اشتغال پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-50

کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهرداد پویا


بررسی مصاحبه های آزمون دکتری از منظر داوطلبان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 51-69

نعمت‌الله عزیزی؛ محمدفائق محمدی


شناسایی ملاکهای پذیرش دانشجویان دوره دکتری: مطالعه ای کیفی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 71-97

حاتم فرجی ده‌سرخی؛ حمیدرضا آراسته؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ بیژن عبدالهی