کلیدواژه‌ها = اشتغال
آناتومی مفهوم «دانش آموخته»: تحلیل کیفی برداشت و تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت‌ علمی

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 25-48

ناصر شیربگی؛ نعمت اله عزیزی؛ شبنم بهرامی


واکاوی اشتغال پذیری دانشجویان زن: راهکاری جدید برای تقویت حضور زنان در بازار کار

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-50

کریم نادری مهدیی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهرداد پویا


بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 18، شماره 3، مهر 1391، صفحه 111-131

مژگان بیگدلی؛ محمدرضا کرامتی؛ عباس بازرگان


وضعیت راهیابی فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار (ورودی سالهای 1375-1374 )

دوره 15، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 127-150

محمد حسین پورکاظمی


وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن : مطالعه ‎ای موردی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 41-60

ابراهیم صالحی عمران


وضعیت اشتغال، توانمندی شغلی و موفقیت شغلی دانش ‎آموختگان آموزشهای عالی علمی_کاربردی در بخش کشاورزی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 79-97

مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری


تغییرات اشتغال برحسب تحصیلات شاغلان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 10، 1-2، مهر 1383، صفحه 39-60

منصور خلیلی عراقی؛ علی سوری


بررسی مقایسه ای سیاستهای بازار کار ایران در برنامه سوم

دوره 8، شماره 4، دی 1381، صفحه 183-225

پریدخت وحیدی


توسعه آموزشهای علمی – کاربردی: مفهوم، جایگاه و مدل مفهومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1381، صفحه 117-143

سید حمید خداداد حسینی