فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- تماس با ما
برقراری ارتباط

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر فصلنامه: تهران، بزرگراه نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک 70، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

تلفن:  22010616 021

دورنگار: 66404272

پست الکترونیکی: journalirphe.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.54.15.fa
برگشت به اصل مطلب