فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
نویسندگان گرامی لطفا فرم تعارض منافع را از اینجا دانلود، تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایید.
با سپاس
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.110.38.fa
برگشت به اصل مطلب