:: سال 26، شماره 3 - ( پاییز 1399 ) ::
جلد 26 شماره 3 صفحات 19-46 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی
فهیمه جباری1، دکتر محمد عزیزی2، دکتر محمدجواد صالحی3، دکتر بهرام نوازنی4
1- دانشجوی دکتری کارآفرینی بین‌الملل، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
2- استادیار گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، m_azizi@ut.ac.ir
3- استادیار گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
4- دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
چکیده:   (417 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی انجام شد. جامعه مورد مطالعه خبرگان نظری و تجربی کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی بین ­المللی بودند که تعداد 18 نفر از آنها ابتدا با روش هدفمند و سپس، با استفاده از روش گلوله برفی و نمونه ­گیری نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ ها از نرم ­افزار MAXQDA12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پدیده محوری کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی دارای چهار بعد توسعه‌ای، ساختاری، رفتاری‌‌‌ و‌‌‌ فرایندی‌‌‌ و تحت تأثیر مسائل‌‌‌ اقتصادی، مدیریتی‌‌‌ و‌‌‌ فرهنگی‌‌‌ است‌. برای موفقیت کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی به‌‌‌ اتخاذ راهبرد‌‌‌ مالی‌‌‌ و‌‌‌ قانونی، راهبرد‌‌‌ عملیاتی، راهبرد‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و‌‌‌ راهبرد‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ نیاز است که به پیامدهای اقتصادی،‌‌ علمی‌‌‌ و‌‌‌ فرهنگی‌‌‌ در‌‌‌ سطح‌‌‌ کشور‌‌‌ منجر می‌شود‌‌.‌‌‌ زمینه­ های‌‌‌ مالی‌‌‌ و‌‌‌ اقتصادی، پشتیبانی‌‌‌ و‌‌‌ سیاستگذاری‌های‌‌‌ مناسب‌‌‌ در‌‌‌ محیط‌‌‌ متغیر‌‌‌ و‌‌‌ فضای‌‌‌ رقابتی‌‌‌ شدید‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ به‌‌‌ راهبردهای‌‌‌ کارآفرینی‌‌‌ دانشگاهی‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ کمک‌‌‌ می‌کند‌‌‌ تا‌‌‌ با‌‌‌ شرایط‌‌‌ مناسب‌‌‌ عملیاتی‌‌‌ شود.‌‌‌ در‌‌‌ این‌‌‌ زمینه‌‌‌ چالش‌ها‌‌‌ و‌‌‌ موانع علمی، انسانی، مدیریتی، قانونی، ساختاری‌‌‌ و‌‌‌ مالی مطرح‌‌‌ است که‌‌‌ با‌‌‌ شناسایی‌‌‌ و‌‌‌ رفع‌‌‌ آنها‌‌‌ می‌توان‌‌‌ به‌‌‌ بهبود‌‌‌ ابعاد‌‌‌ کارآفرینی‌‌‌ دانشگاهی‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و راهبردهای آن کمک‌‌‌ کرد‌‌.
واژه‌های کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی دانشگاهی، کارآفرینی ‌بین‌المللی، کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی.
متن کامل [PDF 531 kb]   (127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش عالی و کارآفرینی
دریافت: 1398/9/5 | پذیرش: 1399/5/29 | انتشار: 1399/9/29 | انتشار الکترونیک: 1399/9/29


XML   English Abstract   Printسال 26، شماره 3 - ( پاییز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها