:: سال 25، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 25 شماره 2 صفحات 115-134 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه مدل ساختاری تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بر مبنای باور آمیختگی اندیشه-کنش، کنترل عواطف و نشانگان وانمودگرایی
دکتر علی افشاری1، دکتر مظفر غفاری2
1- استادیار دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
2- استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، mozaffar.ghffari@yahoo.com
چکیده:   (707 مشاهده)
 
متغیرهای روانشناختی در محیط­های دانشگاهی، که از نظر تفاوت­ های فردی و شخصیتی تنوع بسیاری دارند، موجب افزایش سازگاری دانشجویان می ­شود و عملکرد تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار می‏ دهد. هدف این پژوهش تعیین رابطه باور آمیختگی اندیشه-کنش و کنترل عواطف با علایم فرسودگی تحصیلی دانشجویان با واسطه­ گری نشانگان وانمودگرایی بود. روش پژوهش کمّی از نوع همبستگی و نمونه آماری آن شامل 250 نفر از دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 97- 1396 بود که به روش نمونه­ گیری خوشهای چند مرحله­ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ ها از مقیاس کنترل عواطف ویلیامز و همکاران، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران، پرسشنامه باور آمیختگی اندیشه- عمل راچمن و مقیاس نشانگان وانمودگرایی کلانس استفاده­شد. داده­ ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل و از طریق برنامه نرم ­افزار SPSS و Amos تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برازندگی مدل در اصلاح اولیه از طریق حذف مسیر غیرمعنادار تأیید می ­شود. متغیر کنترل عواطف و عامل‌های باور آمیختگی اندیشه- عمل در تعامل با نقش واسطه ­ای نشانگان وانمودگرایی در تبیین فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش دارند که در مجموع، 45 درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی از طریق متغیرهای مدل تبیین می ­شود. اثر مستقیم کنترل عواطف، باور آمیختگی اندیشه-کنش اخلاقی، باور آمیختگی اندیشه- کنش احتمال برای خود و نشانگان وانمودگرایی در برآورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان معنادار است. اما اثر مستقیم خرده مقیاس باور آمیختگی اندیشه-عمل احتمال برای دیگران معنا‌دار نیست. اثر غیرمستقیم باور آمیختگی اندیشه-عمل اخلاقی با میانجیگری نشانگان وانمودگرایی و کنترل عواطف بر میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان معنا‌دار است.
واژه‌های کلیدی: باور آمیختگی اندیشه - عمل، کنترل عواطف، وانمودگرایی، فرسودگی تحصیلی
متن کامل [PDF 378 kb]   (134 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: مباحث روانشناسی و علوم تربیتی در آموزش عالی
دریافت: 1398/11/29 | پذیرش: 1398/11/29 | انتشار: 1398/11/29 | انتشار الکترونیک: 1398/11/29


XML   English Abstract   Printسال 25، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها