:: سال 23، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 115-136 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه الگوی شرکتهای زایشی پژوهشی به منظور تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی
علیرضا عالی پور1، ترانه عنایتی2، کیومرث نیازآذری3
1- استادیار دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، alipoor.alireza@yahoo.com
2- دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
3- استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
چکیده:   (2051 مشاهده)
در کشورهای توسعه­یافته شرکتهای زایشی پژوهشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاهها مدنظر قرار گرفته و به ­عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی و نیز عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان است. اما این شرکتها در دانشگاههای ایران نتوانستند به ­صورت مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تأتیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی به منظور تجاری­ سازی تحقیقات دانشگاهها­ بود. روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل متخصصان مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان مازندران بود. نمونه­ گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه­ ای بود. در بخش کیفی 12 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمّی با حجم جامعه 420 نفر، 201 نفر به­ عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی 26 مؤلفه است. در بخش کمّی یافته­ ها نشان داد که بازاریابی بالاترین بعد با بار عاملی 18/7 درصد و بعد ارتباطات با کمترین بار عاملی 2/5 درصد از کل واریانس را تبیین می­ کند و سایر ابعاد نیز هرکدام به ­ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین الگوی نهایی پژوهش با شاخصهای برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد و در میان 10 بعد ایجاد کننده شرکتهای زایشی پژوهشی بعد بازاریابی با ضریب استاندارد 48/0 و بعد چرخه عمر با ضریب استاندارد 47/0 و بعد ارزیابی عملکرد با ضریب استاندارد 47/0 به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی برای تجاری سازی تحقیقات دارند. 
واژه‌های کلیدی: شرکتهای زایشی پژوهشی، تجاری سازی تحقیقات، دانشگاهها، مازندران، ایران.
متن کامل [PDF 359 kb]   (1373 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: اقتصاد آموزش عالی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۶/۷/۱۷


XML   English Abstract   Printسال 23، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها