:: سال 20، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 99-116 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم
حسین طاهریان1، دکتر داود فیض2، زهرا حیدرخانی3
1- مدرس دانشگاه علمی کاربردی پالنده صاف سمنان ، taherian1365@yahoo.com
2- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
3- کارشناس اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان
چکیده:   (5751 مشاهده)
شادی و نشاط با کارایی، امید، قدرت تفکر، موفقیت تحصیلی و کیفیت زندگی همراه است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط دانشگاهیان و تأثیر آن بر افزایش تولید علم در دانشگاهها بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع توصیفی و علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه سمنان بودند. با استفاده از بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، داده‌های مورد نیاز از 65 نفر از اعضای هیئت‌علمی و 300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه را متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دانشجویان 92/0 و برای اعضای هیئت علمی 9/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون T، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری مستقل و روش تصمیم‌گیری چند شاخصه تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در این تحقیق بر افزایش شادی و نشاط اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه و نیز بر ارتقای تولید علم تأثیرگذارند. به‌طوری که از دیدگاه اعضای هیئت علمی متغیرهای اعتماد (088/0)، تعامل با همکاران (082/0) و مثبت‌اندیشی (080/0) از اهمیت بالایی در افزایش سطح شادی و نشاط در دانشگاه برخوردار بوده‌اند. از دیدگاه دانشجویان امنیت شغلی (072/0)، فعالیتهای فوق برنامه (072/0) و شرایط محیط کاری (07/0)، بیشترین اهمیت را در افزایش سطح شادی و نشاط آنها داشته است.
واژه‌های کلیدی: عوامل سازمانی، شادی و نشاط، عوامل مدیریتی، تولید علم، دانشگاهها.
متن کامل [PDF 473 kb]   (7814 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: 1393/12/17 | پذیرش: 1393/12/17 | انتشار: 1393/12/17 | انتشار الکترونیک: 1393/12/17


XML   English Abstract   Printسال 20، شماره 2 - ( تابستان 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها